Giới thiệu

09:51 AM 13/01/2016 |  Lượt xem: 14942 |  In bài viết |    Đọc bài viết send email  Gửi góp ý

>> Vị trí và chức năng của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại:

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất quản lý nhà nước về vay, trả nợ của Chính phủ, của chính quyền địa phương, nợ được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi chung là “nợ công”) và nợ nước ngoài của quốc gia; quản lý nhà nước về tài chính đối với các nguồn viện trợ, tài trợ quốc tế cho Chính phủ Việt Nam, các khoản viện trợ, tài trợ của Chính phủ Việt Nam cho nước ngoài.

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

CụcQuản lý nợ và Tài chính đối ngoại có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Department of Debt Management and External Finance (viết tắt là DMEF).

>> Lãnh đạo Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại:

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại có Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng:

Cục trưởng :

Trương Hùng Long

Ngày sinh:

14/01/1964

Quê quán:

Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ kinh tế

>> Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại:

1

Văn Phòng Cục

2

Phòng Kế hoạch và Quản lý rủi ro

3

Phòng Thanh toán Nợ và Thống kê

4

Phòng Quản lý vay nợ trong nước

5

Phòng Quan hệ với các nước châu Âu, châu Mỹ (Phòng Song phương I)

6

Phòng Quan hệ với các nước châu Á, châu Phi và Thái Bình Dương (Phòng Song phương II)

7

Phòng Quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế đa phương (Phòng Đa phương)

8

Phòng Bảo lãnh Chính phủ và Vay thương mại

9

Phòng Tổ chức quốc tế và phi Chính phủ

10

Tổ Quản lý và tiếp nhận viện trợ quốc tế tại Đà Nẵng

11

Tổ Quản lý và tiếp nhận viện trợ quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

12

Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm dịch vụ giao nhận hàng viện trợ

>> Chức năng nhiệm vụ của Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại xem file chi tiết đính kèm.

File đính kèm