Bản tin nợ công số 16

09:49:AM 27/09/2023

Áp dụng chuẩn mực kế toán công vào công tác kế toán nợ nước ngoài ở Việt Nam

09:08:AM 23/03/2023
Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS) là một hệ thống những quy định và hướng dẫn về những nguyên tắc, nội dung, phương pháp và thủ tục kế toán cơ bản, chung nhất và đầy đủ, làm cơ sở ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính, nhằm đạt được sự đánh giá trung thực, hợp lý, khách quan về thực trạng tài chính và kết quả hoạt động của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực công. Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế về lĩnh vực công (IPSASB) thuộc Liên đoàn Kế toán quốc tế đã soạn thảo các chuẩn mực kế toán cho các đơn vị thuộc lĩnh vực công hay còn gọi là chuẩn mực kế toán công quốc tế IPSAS, trong đó đề cập đến việc báo cáo tài chính trên cơ sở kế toán dồn tích và cơ sở kế toán tiền mặt.

Giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 8 tháng đầu năm 2022 thấp, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2022 cho một số Bộ, ngành, địa phương.

15:25:PM 01/12/2022
Tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 6/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch vốn đầu tư công nguồn nước ngoài năm 2022 là 34.800 tỷ đồng, trong đó cho Bộ ngành là 12.110,283 tỷ đồng và cho địa phương là 22.689,717 tỷ đồng. Đến 31/8/2022, các Bộ ngành, địa phương đã thực hiện phân bổ KHV 2022 chi tiết và nhập dự toán trên hệ thống Tabmis là 33.331 tỷ đồng, đạt 95,78% kế hoạch vốn được giao; trong đó: Bộ ngành 11.383 tỷ đồng, đạt 94% và địa phương 21.947 tỷ đồng, đạt 96,73%.

Lễ khởi công Dự án thành phần 1A của Dự án ĐTXD đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc Đường Vành đai 3 Tp. Hồ Chí Minh

15:15:PM 01/12/2022
Ngày 24/9/2022, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công Dự án thành phần 1A của Dự án ĐTXD đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc Đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Dự án).