Thông tin liên hệ

03:36 PM 03/08/2020 |  Lượt xem: 4061 |  In bài viết |    Đọc bài viết send email  Gửi góp ý

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

Trụ sở: 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Fax: 024.2220.2868

Email: taichinhdoingoai@mof.gov.vn

Văn phòng Cục

Điện thoại: 024.2220.2828 (Ext: 3080 – Văn thư)