Sửa đổi Hiệp định vay cho Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh – giai đoạn I” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia

10:52:AM 08/08/2022
Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh – giai đoạn I” sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Italia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1912/QĐ-TTg ngày 15/11/2021. Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường đô thị tại thành phố Tây Ninh, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Khảo sát Dự án “Kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc

10:50:AM 08/08/2022
Để chuẩn bị cho công tác đàm phán Thỏa thuận vay trong Chương trình công tác năm 2022, trong tháng 07/2022, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Cục QLN&TCĐN) đã thực hiện khảo sát thực địa Dự án “Kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia” (Dự án) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và làm việc cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (Cơ quan chủ quản Dự án), có sự tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Kexim).

Bổ sung hơn 348 tỷ đồng xây dựng 02 đơn nguyên cầu đô thị và tổ chức giao thông nút giao Mai Dịch

14:03:PM 30/03/2022
Dự án cầu cạn Mai Dịch – Nam Thăng Long (Dự án) thuộc đường vành đai 3 thành phố Hà Nội có tổng mức đầu tư theo Quyết định số 2660/QĐ-BGTVT ngày 03/9/2013 là 5.343 tỷ đồng, trong đó phần vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) là 20.591 triệu JPY (tương đương 4.525 tỷ đồng) và vốn đối ứng của Chính phủ là 818 triệu đồng. Thời gian giải ngân theo hiệp định vay JICA sẽ kết thúc vào cuối năm 2024

Thông xe chính thức 6 nhánh lên xuống Dự án cầu cạn Mai Dịch – Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 thành phố Hà Nội sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản

16:15:PM 22/01/2022
Dự án cầu cạn Mai Dịch – Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 thành phố Hà Nội có tổng mức đầu tư theo Quyết định số 2660/QĐ-BGTVT ngày 03/9/2013 là 5.343.438 triệu đồng, trong đó phần vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) là 20.591 triệu JPY (tương đương 4.525.495 triệu đồng) và vốn đối ứng của Chính phủ là 817.944 triệu đồng.

Hoàn thành việc điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc

10:26:AM 18/10/2021
Dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tại văn bản số 3915/VPCP-QHQT ngày 17/5/2013, và Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 853/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2014.

Họp trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Dự án Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề xanh chất lượng cao, sử dụng vốn vay Kfw

10:12:AM 18/10/2021
Nhằm mục tiêu thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn nước ngoài năm 2021, đặc biệt trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, , Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến với các Bộ, ngành, Ban Quản lý dự án.

Họp trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Dự án Nâng cấp Hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu, vay vốn Kexim

09:41:AM 18/10/2021
Nhằm mục tiêu thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn nước ngoài năm 2021, đặc biệt trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, , Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến với các Bộ, ngành, Ban Quản lý dự án.