Cục Trưởng - Trương Hùng Long

19:36:PM 26/12/2016
Ngày sinh: 14/01/1964
Quê quán: Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội
Học hàm, học vị: Thạc sĩ kinh tế

Phó Cục trưởng - Nguyễn Xuân Thảo

19:30:PM 26/12/2016
Ngày sinh: 2/2/1970
Quê quán: Hà Nội
Học hàm, học vị: Thạc sĩ kinh tế

Phó Cục trưởng - Vũ Hoàng Nam

10:36:AM 26/12/2016
Ngày sinh: 19/10/1981
Quê quán: Xã Nam Dương, Nam Trực, tỉnh Nam Định
Học hàm, học vị: Thạc sỹ - Học viện Tài chính

Phó Cục trưởng - Võ Hữu Hiển

11:42:AM 14/12/2016
Ngày sinh: 15/06/1966
Quê quán: Đức Thọ - Hà Tĩnh
Học hàm, học vị: Thạc sĩ kinh tế

Phó Cục trưởng - Hoàng Hải

15:36:PM 01/11/2016
Ngày sinh: 4/8/1972
Quê quán: Hà Nội
Học hàm, học vị: Thạc sĩ kinh tế

1