Văn bản QPPL: Nghị định 79/2021/NĐ-CP
Số hiệu Nghị định 79/2021/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
Chi tiết văn bản
Ngày ban hành 08/12/2021
Ngày hiệu lực 10/01/2021
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Phạm Bình Minh
Tệp đính kèm